Garlic Buttér Mushroom Stufféd Chickén

Ingrédiénts
Mushrooms:

 • 4 tábléspoons buttér
 • 8 ouncés (250 gráms) brown mushrooms, slicéd
 • 4 clovés gárlic, mincéd
 • 2 tábléspoons frésh pársléy choppéd
 • Sált ánd péppér, to tásté

Chickén:

 • 4 chickén bréásts, skinléss ánd bonéléss
 • Sált ánd péppér, to séáson
 • 1 téáspoon onion powdér
 • 1 téáspoon driéd pársléy
 • 8 slicés mozzáréllá chéésé
 • 1/4 cup frésh grátéd pármésán chéésé

Gárlic Pármésán Créám Sáucé:

 • 1 tábléspoon olivé oil
 • 2 lárgé clovés gárlic mincéd or finély choppéd
 • 1 tábléspoon Dijon mustárd
 • 1-1/2 cups hálf ánd hálf or usé réducéd fát créám or éváporátéd milk*
 • 1/2 cup finély grátéd frésh Pármésán chéésé
 • Sált ánd péppér, to your tástés
 • 1/2 téáspoon cornstárch cornflour mixéd with 2 téáspoons of wátér (OPTIONÁL FOR Á THICKÉR SÁUCÉ)
 • 2 tábléspoon frésh choppéd pársléy

Instructions
Chickén:

 1. Préhéát ovén to 200°C or 400°F.
 2. Mélt buttér in á lárgé (ovér 12-inch or 30 cm) ovén proof pán or skillét ovér médium héát. Ádd gárlic ánd sáuté until frágránt (ábout 1 minuté). Ádd in mushrooms, sált ánd péppér (to your tástés), ánd pársléy. Cook whilé stirring occásionálly until soft. Sét ásidé ánd állow to cool whilé prépáring your chickén.
 3. Pát bréásts dry with á pápér towél. Séáson with sált, péppér, onion powdér ánd driéd pársléy. Rub éách piécé to événly coát in séásoning.

This article and recipe adapted from this site